Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Αντώνης Δράκος

Αντιπρόεδρος:
Γιώργος Π. Μιτσίδης

Γ. Γραμματέας:
Περικλής Μάρκαρης

Ταμίας:
Κωστάκης Μιτσίδης

Μέλη:

Σωτήρης Αδάμου
Κρίτωνας Γεωργιάδης
Ελενίτσα Γεωργίου
Δήμος Καλλινίκου
Γιώργος Κυριακίδης
Φοίβος Κωνσταντινίδης
Κυριάκος Μιχαήλ
Ιωάννης Πότσος
Σοφοκλής Χαραλαμπίδης
Κάλλη Χ”Ιωσήφ
Μάριος Χατζημιτσής

Πρόεδρος Τ.Ε. Κ.Ο.Ε.Α.Σ και Διευθυντής ΚΟΕΑΣ:
Αντώνης Γεωργαλλίδης

Τιμηθέντα μέλη:

Γεωργιάδης Δήμος
Λουρουτζιατης Γεώργιος
Αγγελίδης Ρογήρος
Θεοδώρου Ανδρέας
Ευθυβούλου Τάκης
Μιχαηλίδης Ντίνος
Θωμά Νεοκλής
Χατζηλοϊζου Ανδρέας
Νικολάου Παλλάδιος