1 FILIPPIDIS, KONSTANTINOS 31 GREECE 5.70m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56 5.63 5.70 5.77
P P P O P O O XXX

2 KARALIS, EMMANOUIL 18 GREECE 5.63m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56 5.63 5.70 5.77
P O XO XXO P O XP XX

3 WEINOLD JORGENSEN, RASMUS 28 DENMARK 5.56m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56 5.63 5.70
P O O XO XO P XXX

4 PATSOUKAKIS, DIMITRIOS 30 GREECE 5.46m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56
P P XO O XXX

5 NERANTZIS, NIKOLAOS 19 GREECE 5.46m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56
O O XXO XO XXX

6 MALYKHIN, VLADYSLAV 19 UKRAINE 5.46m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56
P P XO XXO XXX

6 DILLA, KARSTEN 28 GERMANY 5.46m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56
P XO O XXO XXX

8 SCHERBARTH, TOBIAS 32 GERMANY 5.35m
5.00 5.20 5.35 5.46
P O O XXX

9 LASKARIS, PANAGIOTIS 25 GREECE 5.35m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56
P P XO P XXX

9 MUDROV, ILYA 26 AUTHORIZED NEUTRAL ATHLETES 5.35m
5.00 5.20 5.35 5.46 5.56 5.63
P P XO P P XXX

11 CHRYSANTHOPOULOS, THEODOROS 24 GREECE 5.20m
5.00 5.20 5.35 5.46
P O P XXX

12 HATZIOU, PETROS 21 GREECE 5.00m
5.00 5.20
O XXX