• Από 9/9 σε ισχύ η Κάρτα Υγείας Αθλητή


  Ένα μήνα μετά την ένταξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τις 9/9/2018* τίθεται σε ισχύ η ->Κάρτα Υγείας Αθλητή

  Εκεί καταγράφεται η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
  Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αναγράφονται στοιχεία του αθλητή, ο αριθμός δελτίου του αλλά και ο ΑΜΚΑ ενώ φυσικά θα φέρουν ημερολογιακή θεώρηση με τη βεβαίωση – υπογραφή ιατρού (πλέον εκεί αντί του Δελτίου) για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα.

  Προαπαιτείται κλινική εξέταση, ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  Θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

  Εκδίδεται από την Ομοσπονδία και ανανεώνεται ατελώς και ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της.

  Αναμένεται ενημέρωση για τον τρόπο έκδοσης και διάθεσης στα Σωματεία από τον ΣΕΓΑΣ, καθώς και το τι ισχύει μέχρι να εκδοθούν τόσο για νέες εγγραφές όσο και φυσικά για τους αθλητές που έχουν ή δεν έχουν εν ισχύ ιατρική θεώρηση στα δελτία τους.

  * Λόγω της σύντομης προθεσμίας γίνονται ενέργειες από τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παράταση
  update: Από τη ΓΓΑ δόθηκε παράταση για την Κάρτα Υγείας Αθλητή μέχρι την 31/12/2018.  Υπενθυμίζουμε ότι, όπως έχει συμφωνηθεί σε ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, από τη νέα περίοδο το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας πλέον έχει τέλος 10€.
  This article was originally published in forum thread: Από 9/9 σε ισχύ η Κάρτα Υγείας Αθλητή started by StivoZ.gr View original post
  Comments Leave Comment

  Πόσο κάνει 10 μείον 5;

Designed and owned by Ioannis P. Pouloupatis